ﴤ>

큒QUEE width="736" style="font-family: Verdana; font-size: 12pt" scrolldelay="100">UWAGA! Od 01.09.2017r. przedszkole czynne od 5.30 do 18.30. Witamy serdecznie na Naszej Stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania si꠺ aktualno顭i oraz nasz殮rtRQUEE>ࠠ༯td>

㣲ipt src="xaramenu.js">

P $template = "przedszkole"; $category = "2"; include("news/show_news.php"); ?>

Archiwum wiadomo鼯a>

ﴤ>

ﴤ>
Dr.Smoke shop