Grupa VI Pomysłowi rozwija zainteresowania czytelnicze w Bibliotece Publicznej podczas autorskiego spotkania z panem Hubertem Klinko-Dobrzanieckim📚📖