W naszym przedszkolu realizowany jest:
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
“Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki, w tym również czytelnicze – warto, więc wykorzystać ten czas, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć”. Celem programu jest: promowanie wśród dzieci czytania wierszy i bajek, jako sposobu na ich rozwój, wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez spotkanie z bajką, popularyzowanie czytelnictwa, wzbogacanie zasobu słownictwa. W tym celu dzieci spotykają się na głośnym czytaniu w grupach, uczestniczą w spotkaniach autorskich w bibliotece Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich, biorą udział w konkursach plastycznych i recytatorskich. Wyposażono sale przedszkolne w książki o zróżnicowanej tematyce dostosowane do wieku i potrzeb dziecka. W tym celu stworzono kącik bajek w salach przedszkolnych. Dzięki programowi u dzieci została rozwinięta pasja czytelnicza, szacunek do książki oraz przygotowanie do późniejszego, już samodzielnego wyboru książki.