Wiadomości dla rodziców

Wiadomości dla rodziców

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

 

UWAGA RODZICE!

Od 1- go maja 2014 roku możliwe będzie dokonywanie opłat za usługi świadczone przez przedszkole (pobyt i żywienie dziecka) przelewem internetowym.

Wszystkich rodziców zainteresowanych tą formą płatności prosimy o zgłoszenie woli u intendentki przedszkola.

Informacja o należnych, szczegółowych do zapłaty kwotach i numerze konta będzie udostępniona rodzicowi osobiście w formie pisemnej do 5 –go dnia roboczego każdego miesiąca rozliczeniowego. Termin dokonywania opłat nie ulega zmianie- do 15 każdego miesiąca. Tel.: 74 8157 761

 

Opłaty za przedszkole należy uiszczać

do 15 każdego miesiąca

u intendentki przedszkola

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 827)

1. Odpłatność za korzystanie z usług przedszkola składa się z dwóch części :

a) opłata za świadczenie usług (1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową),

b) odpłatność za wyżywienie.

2. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodzin uczęszcza do tego samego lub różnych przedszkoli na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl., to na każde z tych dzieci przysługuje zniżka w wysokości 30% opłaty za usługi świadczone przez przedszkole.