O przedszkolu

Profil przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śl. powołane zostało przez Kuratorium Oświaty i Wychowania do działania w roku 1955. Organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śl., nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu. Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta przy ul. Krzywej 5. Mieści się w zwartej zabudowie budynków o cechach zabytkowych kamienic. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.

Na parterze usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw i ćwiczeń ruchowych . Sala wykorzystywana jest ponadto do przeprowadzania wielu imprez okolicznościowych i uroczystości oraz jako miejsce prowadzenia zajęć języka angielskiego. Na piętrze usytuowany jest duży holl, w którym znajduje się sprzęt audio-wideo. Naprzeciw przedszkola znajduje się duży ogród przedszkolny wyposażony w piaskownicę, zestaw rekreacyjno- sportowy, ławeczki i stoliki. Ogród od przedszkola oddziela uliczka dojazdowa o małym natężeniu ruchu. Placówka posiada dogodną lokalizację- bezpieczne i spokojne obrzeża rynku miasta. Do placówki uczęszcza 150 dzieci w wieku 3-6 lat, które są rozmieszczone w 6 oddziałach miejskich.

Obowiązujące zasady

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu są jednakowe dla wszystkich dzieci a dotyczą:

– zachowania podczas posiłków,

– zachowania w łazience,

– zachowania w szatni,

– zachowania w sali,

– zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,

– zachowania podczas wycieczek i spacerów.

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:

Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.

Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.

Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.

Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.

Po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.

Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

Reguły zachowań w łazience

Mycie rąk:

Podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły.

Moczę ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.

Trę namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.

Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.

Zakręcam kran.

Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.

Wycieram bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.

Na właściwym wieszaku zawieszam ręcznik.

Odwijam rękawy i zapinam je (gdy ktoś ma kłopoty, prosi o pomoc kolegę lub panią).

Myjemy ręce:

– przed oglądaniem książek,

– przed posiłkami i po ich spożyciu,

– po wyjściu z toalety.

Pielęgnacja zębów:

Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.

2-, 3-krotnie płuczemy usta.

Na szczotkę wyciskamy pastę.

Myjemy zęby okrężnymi ruchami, przypominającymi rysowanie małych kółek.

Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.

Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.

Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.

Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

Higiena potrzeb fizjologicznych:

Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.

Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

Reguły zachowań w szatni:

Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.

Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).

Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.

Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.

Zasady zachowania się w sali:

Nie biegaj po sali.

Dziel się wszystkim.

Mów umiarkowanym głosem.

Graj uczciwie.

Nie bij innych.

Sprzątaj po sobie.

Używaj słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Postaraj się nie mówić głośno:

– gdy inni cicho pracują,

– gdy inni się bawią,

– gdy czytamy i słuchamy,

– gdy inni są zmęczeni,

– gdy inni odpoczywają.

Stosowane nagrody:

– pochwała indywidualna,

– pochwała przed całą grupą,

– pochwała przed rodzicami,

– nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.).

Stosowane kary:

– kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,

– odmówienie dzieciom przyjemności,

– czasowe odbieranie przyznanego przywileju,

– „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.

Zachowania podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym :

1. Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego ( w szatni ) i przed powrotem dzieci z ogrodu do szatni.

Nauczyciel i woźna oddziałowa sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby ( szaliki, czapki, rękawiczki, czy zmieniły obuwie).

Dzieci nie wracają się z ogrodu do szatni bez opieki osoby dorosłej ( nauczyciel, pomoc nauczyciela).

Dzieci chcące skorzystać z toalety wchodzą do przedszkola wyłącznie z opiekunem.

Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach widocznych dla nauczyciela.

Dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym przebywają tylko na wyznaczonym dla danej grupy terenie.

W wyjątkowych sytuacjach ( np. pobyt u lekarza ) rodzic, który przyprowadza lub odbiera dziecko z ogrodu przedszkolnego, ma obowiązek osobiście przyprowadzić dziecko do ogródka lub go odebrać i poinformować o tym nauczyciela.

Rodzic, odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego ma obowiązek osobiście przyjść po dziecko na teren ogrodu i przypilnować pożegnania dziecka z nauczycielem.

Rodzice są zobowiązani do sprawnego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po odebraniu go i pożegnaniu.

Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce podczas opuszczania terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi na sposób zachowania się dziecka ( nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie roślin ogrodowych).

Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.

Zachowania podczas spacerów i wycieczek :

W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

Uczestnicy ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych.

W mieście należy poruszać się po chodnikach, poza miastem – lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem można chodzić wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu.

W parku należy poruszać się po wyznaczonych ścieżkach.

Opiekun powinien znać teren.

Przed wyruszeniem z Przedszkola uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po parku.

Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

Liczebność grupy do 25 – 2 opiekunów.

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek autokarowych :

Osoba wyznaczona przez Dyrektora ( kierownik wycieczki ) składa pisemną informację o organizowanej wycieczce autokarowej.

Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).

Każdy opiekun zajmuje się swoją grupą maksymalnie 10 osób.

Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.

Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą tam znajdować się dodatkowe miejsca do siedzenia.

Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu.

Kierowca może pracować max 8 godzin.

Przestoje, o których decyduje kierowca, są dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.

Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu).

Planując wycieczkę autokarową, należy poznać uczestników – w przypadku choroby lokomocyjnej należy połknąć 1 tabletkę np. Aviomarinu na 30 minut przed jazdą (na polecenie rodzica).

Kierownik wycieczki informuje policję o organizowanym wyjeździe w celu sprawdzenia stanu technicznego autokaru.

Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych co stanowi zadanie dla rodziców.

Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody Dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.