Rekrutacja

Rekrutacja

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

Lista dzieci przyjętych na rok 2021/2022

Informacja o wynikach rekrutacji

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

Zarządzenie nr 1 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

Oświadczenie rodzica

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka