Rekrutacja

Rekrutacja

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

WYNIKI REKRUTACJI 2024/2025

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W ZĄBKOWICACH ŚL.

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.
Od 1 do 29 marca 2024 r. można składać dokumenty o przyjęcie dziecka do placówki na nowy rok szkolny 2024/2025
Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka
2. Oświadczenie
3. Kartę przyjęcia dziecka do przedszkola
4. Wniosek w sprawie zorganizowania religii w przedszkolu
5. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
6. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wypełnione i podpisane dokumenty można składać w kancelarii przedszkola bądź przesłać skany na adres poczty elektronicznej: przedszkolepubl2zabkowicesl@interia.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.

Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

Oświadczenie rodzica

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka

Wniosek w sprawie zorganizowania zajęć religii w przedszkolu

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO)