Rekrutacja

Rekrutacja

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 1 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

Oświadczenie rodzica

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka