Odpłatność

Odpłatność

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

UWAGA RODZICE!

Od 1- go maja 2014 roku możliwe będzie dokonywanie opłat za usługi świadczone przez przedszkole (pobyt i żywienie dziecka) przelewem internetowym.

Wszystkich rodziców zainteresowanych tą formą płatności prosimy o zgłoszenie woli u intendentki przedszkola.

Informacja o należnych, szczegółowych do zapłaty kwotach i numerze konta będzie udostępniona rodzicowi osobiście w formie pisemnej do 5 –go dnia roboczego każdego miesiąca rozliczeniowego. Termin dokonywania opłat nie ulega zmianie- do 15 każdego miesiąca. Tel.: 74 8157 761

Opłaty za przedszkole należy uiszczać

do 15 każdego miesiąca

u  intendentki przedszkola

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2013 poz. 827)

  1. Odpłatność za korzystanie z usług przedszkola składa się z dwóch części :
  2. a) opłata za świadczenie usług (1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka ponad podstawę  programową),
  3. b)  odpłatność za wyżywienie.
  4. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodzin uczęszcza do tego samego lub różnych przedszkoli na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl., to na każde z tych dzieci przysługuje zniżka w wysokości 30% opłaty za usługi świadczone przez przedszkole.

Opłata za świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkowicach Śl.

prowadzone przez gminę Ząbkowice Śl.

Świadczenie

ponad bezpłatną podstawę programowa

ilość godzin


/przy 23 dniach/

ilość godzin x ilość dni w miesiącu

/przy 23 dniach/

stawka23 h

(6 h dziennie)

1 godz. ponad podst. progr.

23 x 1 zł

23 zł

46 h

(7 h dziennie)

2 godz. ponad podst. progr.

46 x 1 zł

46 zł
 

69 h

(8 h dziennie)

3 godz. ponad podst. progr.

69 x 1 zł

69 zł
 

92 h

(9 h dziennie)

4 godz. ponad podst. progr.

92 x 1 zł

92 zł