Plan dnia

Plan dnia

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W ZĄBKOWICACH Śl.

6.00- 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności swobodnie podejmowane przez dzieci. Udział dzieci w zabawach inspirowanych przez nauczycielkę. Zabawy i zajęcia indywidualne i w małych grupach. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Planowanie czynności na cały dzień.

7.30-8.00

Czynności porządkowo-gospodarcze. Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych. 

8.00-9.00

Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, śniadanie.

9.00-10.00

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja zadań programu wychowania przedszkolnego. Realizacja przyjętych do realizacji programów i planów pracy.

Proponowanie dzieciom zróżnicowanych form aktywności grupowych, indywidualnych i w małych zespołach, w sali i na powietrzu.

W grupach najstarszych zajęcia mające na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

10.00-11.00

Zabawy dowolne i inspirowane w sali oraz na powietrzu. Dowolna działalność dzieci: plastyczna, konstrukcyjna, ruchowa, muzyczna słowna, teatralna, zabawy tematyczne. Zajęcia sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.

– Zabawy dowolne oraz zorganizowane na powietrzu: w ogrodzie przedszkolny, parku itp. Gry i zabawy sportowe. Spacery i wycieczki. Prace gospodarcze porządkowe i ogrodnicze.

11.00-12.00

Czynności samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do posiłku.

11.30-12.00

Obiad.

12.00-14.00

Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno-kompensacyjna. Kontakty indywidualne.

Odpoczynek-relaksacja i wizualizacja, słuchanie bajek literackich i muzycznych. 

Czynności samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do posiłku 

14.00-14.30 

Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy wg. zainteresowań w kącikach tematycznych. Porządkowanie kącików . Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. zajęcia indywidualne z dziećmi. Obserwacje dzieci. Indywidualne kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli realizowana jest w oparciu o programy:

1. “Kocham Przedszkole” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek- WSIP

2. “Wokół Przedszkola” Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendziom, Wiesława-Żaba-Żabińska- MAC Edukacja

* Rozkład zajęć w przedszkolu może ulec zmianie w zależności od:

1. Harmonogramu zajęć dodatkowych ( religia, obowiązkowa nauka języka obcego)

2. godzin posiłków