Wybrano wykonawcę na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 2Budynek Przedszkola Publicznego Nr 2 zostanie zmodernizowany w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. Projekt Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Roboty budowlane zostaną wykonane przez konsorcjum firm:

Lider:

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Robert Kulikowski Ul. Jeżynowa 32,57-200 Ząbkowice Śl.

Partner 1:

ZAKŁAD

BUDOWLANY GRZEGORZ KULIKOWSKI Tarnów 73, 57-200 Ząbkowice Śl.

Partner 2:

ZAKŁAD BUDOWLANY Dawid Witsanko

Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo,

Partner 3:

ZPHU INSTALUX MARCIN CZEKAJ Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śl.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku przy ul. Krzywej 5 w Ząbkowicach Śląskich (znajdującego się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków), w zakresie:

– zbicia zdegradowanych partii tynków w tym wtórnych wypraw cementowych elewacji wraz z ich uzupełnieniem przy użyciu tynków renowacyjnych wraz z malowaniem elewacji od strony ul. Krzywej, Szkolnej oraz Ciasnej;

– konserwacji i uzupełnienia detalu architektonicznego, wykonania okładziny cokołu z płyt piaskowcowych;

– wymiany istniejącego pokrycia dachu na nowe wykonane z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglastym wraz z orynnowaniem;

– wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej.

– montażu paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim w obrębie skrzydła budynku od strony ul. Ciasnej;

– docieplenia ścian zewnętrznych od strony dziedzińca;

– docieplenia podłogi stropów strychu oraz ścian wewnętrznych, docieplenie dachu;

– wymiany instalacji centralnego ogrzewania bez wymiany kotła gazowego.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zabkowiceslaskie.pl/aktualnosci/wybrano-wykonawce-na-termomodernizacje-przedszkola-publicznego-nr-2_uniq_8hfx8MwS,6611.html?fbclid=IwAR3qwc4cJ6QrDWCBAxbVj4lClJKfL7Oc2-xn7fjv5ypfjwzGynYUvzJ74_k